Rapport-journalismin kriteerit

Hyvä journalismi ei ole itsestäänselvyys. Rapport haluaa taata juttujensa korkean tason ja siksi se on määritellyt kriteerit, jotka jokainen Rapport-toimittajan tekemä juttu täyttää.

1

Olennaista ja kiinnostavaa

Se käsittelee yleisöille tärkeitä ja yhteiskunnassa olennaisia aiheita kiinnostavalla tavalla. Usein sellaisia, jotka jäävät muissa medioissa käsittelemättä.

2

Rehellistä

Se pyrkii totuuteen eikä julkaise väärää tietoa tai esitä asioita niin, että niistä voisi saada väärän käsityksen. Toisin sanoen se on monipuolisesti faktoihin perustuvaa raportointia ja ajattelua.

3

Riippumatonta

Tekemistä ei ohjaa minkään tietyn tahon intressit, vaan aina on pyrkimys asioiden tarkasteluun puhtaasti journalistisesta näkökulmasta. Journalistinen integriteetti on tärkeä! Riippumattomuutta taataan prosessien läpinäkyvyydellä.

4

Reilua

Asioita tarkastellaan monesta eri näkökulmasta ja haastatteluissa pyritään saamaan mukaan kaikki asian kannalta olennaiset näkökulmat. Toimittaja tunnistaa ja tunnustaa omat sidonnaisuutensa asioihin.

5

Huolellisesti tehtyä

Journalisti ei tee juttua ennen kuin hän on hankkinut itselleen hyvän ymmärryksen aiheesta, jota raportoi.

6

Vastuullista

Tekijä kantaa kirjoituksistaan vastuun ja on valmis hyväksymään kritiikin ja muut mahdolliset seuraukset. Siinä ei myöskään käytetä hyväksi tai loukata ihmisryhmiä, jotka ovat haavoittuvassa asemassa. Tällaisia ovat esimerkiksi lapset tai onnettomuuksien uhrit.

Rapport-journalistin kriteerit

Hyvä journalismi ja hyvä journalisti kulkevat käsi kädessä. Rapport-journalistit ovat ovat tarkkaan valittuja ammattikirjoittajia, jotka täyttävät Rapportin journalisteille asettamat kriteerit. Kaikki ovat myös sitoutuneet noudattamaan Rapportin journalistisia kriteerejä.

Ammattina kirjoittaminen
Alan koulutus tai vähintään kahden vuoden kokemus kirjoittavana toimittajana
Useita julkaistuja juttuja medioissa viimeisten kahden vuoden aikana
Näytöt journalistisesta tasosta (kirjoitusnäytteet)
Rapportin journalististen kriteerien noudattaminen

Prime-toimittajan kriteerit

Rapportin toimittajapoolissa on kerrallaan max viisi toimittajaa, jotka määritellään Prime-Toimittajiksi. Valinnan tekee joka vuosi Rapport erillisten Prime-kriteerien pohjalta.

Vähintään 10 vuoden kokemus alalta
Vähintään 10 julkaistua juttua valtakunnallisessa mediassa
Vähintään 10 julkaistua juttuja viimeisen vuoden aikana
Saanut jutun valtakunnan median etusivulle/herättänyt laajaa keskustelua jutullaan
Suositus
Yleisesti arvostettu/tunnettu kirjoittaja
Rapportin journalististen kriteerien noudattaminen